KUMPULAN SASARAN

 • Program ini bersesuaian untuk semua staf-staf di sektor perkilangan dan perkhidmatan terutamanya pegawai keselamatan dan mereka yang berkaitan keselamatan tempat kerja

OBJEKTIF

 • Dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran tentang keselamatan tempat kerja, penganjuran kursus ini adalah bertujuan untuk :
 • Memberikan pengetahuan tentang aspek keselamatan kebakaran di tempat kerja.
 • Memberikan pengetahuan tentang kemahiran menggunakan peralatan kebombaan dan sistem menentang kebakaran
 • Memberikan pendedahan kepada pekerja tempat kerja mengenai kaedah melawan kebakaran secara berkesan dan mengurangkan risiko kemerbahayaan semasa aktiviti melawan kebakaran.
 • Memahami tugas dan tanggungjawab individu kepada majikan / pekerja dalam aspek keselamatan dan pencegahan kebakaran.

TEMPOH KURSUS

 • 2 Hari – 16 Jam

BAYARAN KURSUS

 • RM 550

METHDOLOGI

 • Teori & Praktikal & Ujian

RANGKA PROGRAM LATIHAN

TEORI

 • Sifat-sifat asas kebakaran
 • Definisi Bahaya Kebakaran
 • Asas mencegah kebakaran
 • Pengurusan Keselamatan Kebakaran
 • Pengenalan Asas Menyelamat
 • Alat Pemadam api
 • Pengungsian Bangunan
 • Ujian teori

AMALI

 • Penggunaan Alat Pemadam Api
 • Pengenalan kepada teknik Pemadaman
 • Kawad Hos Reel dan Kawad Hos
 • Sistem Perlindungan Pasif dan Aktif
 • Praktikal Pengungsian Bangunan
 • Simulasi Kebakaran