KUMPULAN SASARAN

 • Untuk semua pemandu Kenderaan Perdagangan Forklift

OBJEKTIF

 • Pelatih-pelatih akan dapat memahami tanggungjawab mereka sebagai pemandu di tempat kerja yang secara langsung mendidik dan membentuk Pemandu Kenderaan Perdagangan yang bertanggungjawab dan beretika.

TEMPOH KURSUS

 • 7 Jam

BAYARAN KURSUS

 • RM 350

METHDOLOGI

 • Teori & Praktikal

RINGKASAN PROGRAM LATIHAN

(i) Kursus Teori

 1. Matlamat Kursus Keselamatan Pemanduan Forklift
 2. Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerajaan
 3. Ciri-ciri Forklift
 4. Ciri-ciri Memandu
 5. Peraturan-peraturan keselamatan semasa mengendalikan
 6. Pemeriksaan Kenderaan

(ii) Latihan Amali

(iii) Pra-Ujian