KURSUS KESELAMATAN JALAN RAYA / 公路交通安全课程

RINGKASAN PROGRAM LATIHAN

KUMPULAN SASARAN

 • Semua bakal Pemandu Kenderaan dan Pemandu yang telah mempunyai lesen memandu kenderaan.

OBJEKTIF

 1. Dalamusaha untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, penganjuran kursus ini adalah bertujuan untuk:
 2. mendidik dan membentuk pemandu yang bertanggungjawab dan beretika
 3. meningkatan kesedaran pemandu tentang keselamatan jalan raya
 4. mempertingkatkan kecekapan dan keyakinan pemandu semasa memandu di jalan raya
 5. mempertingkatkan kefahaman, kecekapan , berkomunikasi pemandu dengan berkesan semasa di jalan raya
 6. mempertingkatkan kecekapan dan penguasaan pemandu untuk mengendalikan kenderaan semasa memandu di jalan raya.

TEMPOH KURSUS

 • 3 Hari – 21 Jam

METHDOLOGI

 • Teori & Praktikal

RINGKASAN PROGRAM LATIHAN

Hari Pertama : Teori

 1. Peranan, Sikap dan tanggungjawab Pemandu
 2. Interaksi dengan pengguna jalan raya yang lain
 3. Pemanduan Berhemat
 4. Pemanduan dalam pelbagai keadaan
 5. Kesihatan dan Keselamatan Pemandu
 6. Sistem Pemberian Mata Kesalahan (Sistem Kejara)
 7. Komunikasi berkesan
 8. Etika dan imej pemandu
 9. Ujian Teori

Hari Kedua : Praktikal

 1. Penyelenggaraan dan Pemeriksaan Kenderaan
 2. Mengenali bahagian dalam kenderaan
 3. Latihan memandu di kawasan bukit
 4. Latihan “Parallel Parking”
 5. Latihan “Threre point turn”

Hari Ketiga : Praktikal

 1. Memandu di kawasan Taman Perumahan
 2. Memandu di pelbagai situasi jalan raya
 3. Ujian penilaian