POLISI BAYARAN BALIK / 退款政策

Terima kasih kerana berbelanja di Pusat Latihan Memandu Berjaya Bhd.

Oleh kerana Laman Web kami menawarkan barangan tidak berwujud dan tidak dapat ditarik balik, kami tidak memberikan bayaran balik selepas perkhidmatan dibeli, yang anda akui sebelum membeli apa-apa perkhidmatan di Laman Web. Sila pastikan anda membaca dengan teliti huraian perkhidmatan sebelum membuat pembelian.

HUBUNGI KAMI
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Polisi Bayaran Balik kami, sila hubungi
kami:

Melalui emel: info@berjayabhd.my
Melalui telepon: 07-2351004 / 07-2352735 / 016-7107085
Melalui surat: Lot 3355, Jalan Persisiran Perling 1, Taman Perling, 81200 Johor Bahru, Johor. Malaysia
PERUBAHAN POLISI
Pusat Latihan Memandu Berjaya Bhd berhak untuk meminda, mengemaskini atau menggantikan Polisi Bayaran Balik ini, apabila dilihat sesuai atau keadaan perkhidmatan membenarkannya.

This document was last updated on January 28, 2020