KURSUS LANJUTAN PEMANDUAN KENDERAAN PERDAGANGAN I (BAS, TRELLER, TEKSI, LORI) / 商业车辆驾驶者再训练课程 1 (拖格罗哩,巴士,德士)

KUMPULAN SASARAN

 • Untuk semua Pemandu Kenderaan Perdagangan

OBJEKTIF

 • Pelatih-pelatih akan dapat memahami tanggungjawab mereka sebagai pemandu di jalan raya yang secara langsung mendidik dan membentuk Pemandu Kenderaan Perdagangan yang bertanggungjawab ,dan beretika.

TEMPOH KURSUS

 • 1 ½ Hari – 9 Jam

METHDOLOGI

 • Teori

RINGKASAN PROGRAM LATIHAN

 1. Dasar-dasar kerajaan, Jenis-jenis kenderaan Barangan, APJ1987, ALPKP 1987
 2. Sistem Kejara (Sistem Pemberian Mata Demerit)
 3. Pemanduan Berhemat
 4. Pengurusan Dan Pengawalan Stress
 5. Kesihatan Dan Keselamatan Pemandu
 6. Komunikasi Berkesan
 7. Etika dan Imej
 8. Peranan, Sikap Dan Tanggungjawab Pemandu
 9. Prinsip Pertolongan Cemas
 10. Bengkel Keselamatan Jalan Raya
 11. Ujian