KURSUS KESELAMATAN PEMANDUAN FORKLIFT / 叉车安全指南课程

KUMPULAN SASARAN

  • Untuk semua pemandu Kenderaan Perdagangan Forklift

OBJEKTIF

  • Pelatih-pelatih akan dapat memahami tanggungjawab mereka sebagai pemandu di tempat kerja yang secara langsung mendidik dan membentuk Pemandu Kenderaan Perdagangan yang bertanggungjawab dan beretika.

TEMPOH KURSUS

  • 5 Jam

METHDOLOGI

  • Teori & Praktikal

RINGKASAN PROGRAM LATIHAN

(i) Kursus Teori

  1. Matlamat Kursus Keselamatan Pemanduan Forklift
  2. Akta Keselamatan dan Kesihatan Kerajaan
  3. Ciri-ciri Forklift
  4. Ciri-ciri Memandu
  5. Peraturan-peraturan keselamatan semasa mengendalikan
  6. Pemeriksaan Kenderaan

(ii) Latihan Amali

(iii) Pra-Ujian