KURSUS LANJUTAN PEMANDUAN KENDERAAN PERDAGANGAN II (BAS, TRELLER, TEKSI, LORI) / 商业车辆驾驶者再训练课程 2 (拖格罗哩,巴士,德士)

KUMPULAN SASARAN

 • Untuk semua Pemandu Kenderaan Perdagangan

OBJEKTIF

 • Pelatih-pelatih akan dapat memahami tanggungjawab mereka sebagai pemandu di jalan raya yang secara langsung mendidik dan membentuk Pemandu Kenderaan Perdagangan yang bertanggungjawab ,dan beretika.

TEMPOH KURSUS

 • 3 Hari – 21 Jam

METHDOLOGI

 • Teori & Praktikal

RINGKASAN PROGRAM LATIHAN

(i) Hari Pertama – Teori

 • Dasar-dasar kerajaan, Jenis-jenis kenderaan Barangan, APJ1987, ALPKP 1987 dan sistem Kejara (Sistem Pemberian Mata Demerit)
 • Peranan, Sikap Dan Tanggungjawab Pemandu
 • Pengurusan Dan Pengawalan Stress
 • Kesihatan Dan Keselamatan Pemandu
 • Komunikasi Berkesan dan Etika dan Imej
 • Pemandu Berhemat
 • Prinsip Pertolongan Cemas
 • Ujian

(ii) Hari Kedua – Amali

 • Penyelenggaraan dan Pemeriksaan Kenderaan
 • Mengenal pasti kawasan “ Blind Spot”
 • Mengenali bahagian dalam kenderaan
 • Memandu di antara kon / Latihan Coupling dan Uncoupling

(iii) Hari Ketiga –Amali

 • Memandu di antara kon / Latihan Coupling dan Uncoupling
 • Memandu di pelbagai situasi jalan raya
 • Ujian penilaian