CARTA ALIRAN BAGI MEMPEROLEHI LESEN MEMANDU KELAS D DI PUSAT LATIHAN MEMANDU BERJAYA BERHAD

 PENDAFTARAN

  • Pendaftaran boleh dibuat di ibu pejabat PLMBB atau di mana-mana cawangan PLMBB yang berdekatan.

KURSUS KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU (KPP01)

  • Tempoh : 6 jam
  • Masa : 9.00 pagi hingga 4.30 petang (termasuk waktu rehat)
  • Syarat umur : 17 tahun ke atas
  • Pakaian : Kemas dan sopan yang diluluskan oleh JPJ. Tidak dibenarkan memakai skirt paras lutut atau seluar pendek.
  • Dokumen yang diperlukan :
    • Resit bayaran
    • Salinan kad pengenalan atau salinan passport bagi calon bukan warganegara Malaysia.
    • Kad pengenalan sebenar mesti dikemukakan pada hari kursus.

TEMPAHAN UJIAN TEORI UNDANG-UNDANG BERKOMPUTER

  • Tempahan boleh dibuat melalui ibu pejabat PLMBB atau mana-mana cawangan PLMBB.
  • Dokumen yang diperlukan :
    • Sijil JPJL2A (dikeluarkan selepas tamat Kursus KPP)
    • Slip Ujian Buta Warna
    • Slip Buku KPP

UJIAN TEORI UNDANG-UNDANG BERKOMPUTER

  • Ujian Teori Undang-Undang Berkomputer dijalankan di Pejabat Rilek Taman Perling atau Pejabat MyEG Kulai.
  • Calon yang ingin menjalani Ujian Bertulis di ibu pejabat JPJ negeri, perlu mematuhi syarat-syarat berikut :
  • Gagal Ujian Teori Undang-Undang Berkomputer sebanyak 3 kali.
  • Calon yang telah lulus ujian boleh mengikuti langkah yang seterusnya.

MEMPROSES LESEN BELAJAR MEMANDU (LDL)

  • Pihak PLMBB akan menyediakan dokumen yang diperlukan untuk memproses Lesen Belajar Memandu (LDL) dan dihantar ke JPJ.
  • Lesen Belajar Memandu (LDL) akan siap diproses di JPJ dalam masa 7 hari.
  • MENDAPATKAN LESEN L

KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 02 (KPP 02) – 5.5 JAM

  • Calon hanya boleh membuat tempahan masa belajar memandu selepas memperolehi Lesen Belajar Memandu (LDL).
  • Sila rujuk ibu pejabat PLMBB atau cawangan PLMBB (tempat di mana calon mendaftarkan diri) untuk membuat tempahan.
  • Tempoh maksimum Belajar Memandu bagi setiap calon dalam 1 hari adalah selama 5.5 jam.
  • Borang belajar memandu (SM4) akan dikeluarkan setelah calon tamat menjalani latihan KPP 02.
    • Membawa Lesen Belajar Memandu (LDL ).
    • Pakaian yang kemas dan sopan.
    • Memakai kasut (tidak dibenarkan memakai selipar)

KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 03 (KPP 03) – 10 JAM

  • Calon hanya boleh membuat tempahan masa belajar memandu selepas memperolehi borang belajar memandu ( SM4).
  • Sila rujuk ibu pejabat PLMB atau cawangan PLMB (tempat di mana calon mendaftarkan diri) untuk membuat tempahan.
  • Tempoh maksimum Belajar Memandu bagi setiap calon dalam 1 hari adalah selama 4 jam (rehat 1 jam selepas tamat 2 jam latihan sebelum menyambung baki jam latihan).
  • Syarat yang perlu dipatuhi semasa Belajar Memandu :
    • Membawa Lesen Belajar Memandu (LDL ).
    • Pakaian yang kemas dan sopan
    • Memakai kasut (tidak dibenarkan memakai selipar)

TEMPAHAN UJIAN PENILAIAN PRA-UJIAN (PRE-TEST)

  • Calon hanya dibenarkan membuat tempahan Ujian Penilaian Pra-Ujian selepas memenuhi syarat minimum KPP 02 dan KPP 03 yang ditetapkan seperti di atas.
  • Syarat : Mengemukakan Borang SM4 yang telah diisi dengan lengkap.
  • Menjalani Ujian Penilaian Pra-Ujian (Pre-Test) mengikut masa tempahan yang telah dibuat.Sekiranya calon gagal Ujian penilaian Pra-Ujian (Pre-Test), anda perlu mengulangi ujian tersebut.
  • Prosedur untuk tempahan ulangan ujian adalah sama seperti di atas. Calon yang telah lulus ujian boleh membuat tempahan untuk Ujian Praktikal JPJ.
  • Syarat yang perlu dipatuhi semasa Pra-Ujian :
    • Membawa Lesen Belajar Memandu (LDL ).
    • Pakaian yang kemas dan sopan
    • Memakai kasut (tidak dibenarkan memakai selipar)

TEMPAHAN UJIAN PRAKTIKAL JPJ

  • Syarat : Lulus Ujian Penilaian Pra-Ujian (Pre-Test)
  • Dokumen yang diperlukan :
    • Salinan kad pengenalan
    • Salinan Lesen Belajar Memandu (LDL) yang masih sah.
    • Lesen P atau CDL (jika ada).
    • Salinan keputusan ujian teori undang-undang berkomputer.
    • Dokumen yang diperlukan :
      • Kad pengenalan
      • Lesen Belajar Memandu (LDL )
      • Lesen P atau CDL (jika ada)
    • Calon mesti memakai pakaian yang kemas dan sopan yang diluluskan oleh JPJ.
    • Calon yang lulus Ujian Praktikal JPJ boleh memproses lesen memandu.
    • Calon yang gagal Ujian Praktikal JPJ perlu membuat tempahan untuk ujian ulangan.

MEMPROSES LESEN MEMANDU

  • Dokumen yang diperlukan :
    • Salinan kad pengenalan
    • Lesen Belajar Memandu (LDL)
    • Borang JPJL1 yang lengkap.
    • Gambar berukuran lesen
  • Sila rujuk ibu pejabat PLMBB atau cawangan PLMBB di mana anda mendaftar untuk memproses lesen memandu.
  • Pihak PLMBB akan menghantar dokumen untuk memproses lesen ke JPJ dan dijangka siap dalam masa 3 hingga 7 hari bekerja
  • MENDAPATKAN LESEN P

CARTA ALIRAN BAGI MEMPEROLEHI LESEN MEMANDU KELAS B2/B DI PUSAT LATIHAN MEMANDU BERJAYA BERHAD

PENDAFTARAN

  • Pendaftaran boleh dibuat di ibu pejabat PLMBB atau di mana-mana cawangan PLMBB yang berdekatan.

KURSUS KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU (KPP01)

  • Tempoh : 6 jam
  • Masa : 9.00 pagi hingga 4.30 petang (termasuk waktu rehat)
  • Syarat umur : 16 tahun ke atas
  • Pakaian : Kemas dan sopan yang diluluskan oleh JPJ. Tidak dibenarkan memakai skirt paras lutut atau seluar pendek.
  • Dokumen yang diperlukan :
    • Resit bayaran
    • Salinan kad pengenalan atau salinan passport bagi calon bukan warganegara Malaysia.
    • Kad pengenalan sebenar mesti dikemukakan pada hari kursus.

TEMPAHAN UJIAN TEORI UNDANG-UNDANG BERKOMPUTER

  • Tempahan boleh dibuat melalui ibu pejabat PLMBB atau mana-mana cawangan PLMBB.
  • Dokumen yang diperlukan :
    • Sijil JPJL2A (dikeluarkan selepas tamat Kursus KPP)
    • Slip Ujian Buta Warna
    • Slip Buku KPP

UJIAN TEORI UNDANG-UNDANG BERKOMPUTER

  • Ujian Teori Undang-Undang Berkomputer dijalankan di Pejabat Rilek Taman Perling atau Pejabat MyEG Kulai.
  • Calon yang ingin menjalani Ujian Bertulis di ibu pejabat JPJ negeri, perlu mematuhi syarat-syarat berikut :
  • Gagal Ujian Teori Undang-Undang Berkomputer sebanyak 3 kali.
  • Calon yang telah lulus ujian boleh mengikuti langkah yang seterusnya.

MEMPROSES LESEN BELAJAR MEMANDU (LDL)

  • Pihak PLMBB akan menyediakan dokumen yang diperlukan untuk memproses Lesen Belajar Memandu (LDL) dan dihantar ke JPJ.
  • Lesen Belajar Memandu (LDL) akan siap diproses di JPJ dalam masa 7 hari.
  • MENDAPATKAN LESEN L

KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 02 (KPP 02) – 9.5 JAM

  • Calon hanya boleh membuat tempahan masa belajar memandu selepas memperolehi Lesen Belajar Memandu (LDL).
  • Sila rujuk ibu pejabat PLMBB atau cawangan PLMBB (tempat di mana calon mendaftarkan diri) untuk membuat tempahan.
  • Tempoh maksimum Belajar Memandu bagi setiap calon dalam 1 hari adalah selama 6.5 jam.
  • Borang belajar memandu (SM4) akan dikeluarkan setelah calon tamat menjalani latihan KPP 02.
    • Membawa Lesen Belajar Memandu (LDL ).
    • Pakaian yang kemas dan sopan
    • Memakai kasut (tidak dibenarkan memakai selipar)

KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 03 (KPP 03) – 6 JAM

  • Calon hanya boleh membuat tempahan masa belajar memandu selepas memperolehi borang belajar memandu ( SM4).
  • Sila rujuk ibu pejabat PLMB atau cawangan PLMB (tempat di mana calon mendaftarkan diri) untuk membuat tempahan.
  • Tempoh maksimum Belajar Memandu bagi setiap calon dalam 1 hari adalah selama 4 jam (rehat 1 jam selepas tamat 2 jam latihan sebelum menyambung baki jam latihan).
  • Syarat yang perlu dipatuhi semasa Belajar Memandu :
    • Membawa Lesen Belajar Memandu (LDL ).
    • Pakaian yang kemas dan sopan
    • Memakai kasut (tidak dibenarkan memakai selipar)

TEMPAHAN UJIAN PENILAIAN PRA-UJIAN (PRE-TEST)

  • Calon hanya dibenarkan membuat tempahan Ujian Penilaian Pra-Ujian selepas memenuhi syarat minimum KPP 02 dan KPP 03 yang ditetapkan seperti di atas.
  • Syarat : Mengemukakan Borang SM4 yang telah diisi dengan lengkap.
  • Menjalani Ujian Penilaian Pra-Ujian (Pre-Test) mengikut masa tempahan yang telah dibuat.Sekiranya calon gagal Ujian penilaian Pra-Ujian (Pre-Test), anda perlu mengulangi ujian tersebut.
  • Prosedur untuk tempahan ulangan ujian adalah sama seperti di atas. Calon yang telah lulus ujian boleh membuat tempahan untuk Ujian Praktikal JPJ.
  • Syarat yang perlu dipatuhi semasa Pra-Ujian :
    • Membawa Lesen Belajar Memandu (LDL ).
    • Pakaian yang kemas dan sopan
    • Memakai kasut (tidak dibenarkan memakai selipar)

TEMPAHAN UJIAN PRAKTIKAL JPJ

  • Syarat : Lulus Ujian Penilaian Pra-Ujian (Pre-Test)
  • Dokumen yang diperlukan :
    • Salinan kad pengenalan
    • Salinan Lesen Belajar Memandu (LDL) yang masih sah.
    • Lesen P atau CDL (jika ada).
    • Salinan keputusan ujian teori undang-undang berkomputer.
    • Dokumen yang diperlukan :
      • Kad pengenalan
      • Lesen Belajar Memandu (LDL )
      • Lesen P atau CDL (jika ada)
    • Calon mesti memakai pakaian yang kemas dan sopan yang diluluskan oleh JPJ.
    • Calon yang lulus Ujian Praktikal JPJ boleh memproses lesen memandu.
    • Calon yang gagal Ujian Praktikal JPJ perlu membuat tempahan untuk ujian ulangan.

MEMPROSES LESEN MEMANDU

  • Dokumen yang diperlukan :
    • Salinan kad pengenalan
    • Lesen Belajar Memandu (LDL)
    • Borang JPJL1 yang lengkap.
    • Gambar berukuran lesen
  • Sila rujuk ibu pejabat PLMBB atau cawangan PLMBB di mana anda mendaftar untuk memproses lesen memandu.
  • Pihak PLMBB akan menghantar dokumen untuk memproses lesen ke JPJ dan dijangka siap dalam masa 3 hingga 7 hari bekerja
  • MENDAPATKAN LESEN P

PAKAIAN DISELARASKAN SEMASA MENGHADIRI KURSUS ATAU UJIAN DI PUSAT KAMI

Bagi Calon Lelaki 【男学员】

  • Baju hendaklah berkolar, berlengan dan berseluar panjang【有领和有袖衣服及长裤】
  • Kasut (Sandal tidak dibenarkan) 【包鞋-不允许拖鞋】
  • Pakaian Mestilah Kemas (Baju dimasukkan kedalam seluar)【衣着整齐-上衣需赛好】
  • Dilarang memakai topi【不允许戴帽子】

Bagi Calon Perempuan【女学员】

  • Berpakaian kemas (Baju yang tidak monjolok mata)【服装整齐-端庄合宜】
  • Berlengan dan tidak terlalu singkat【有袖上衣,且避免过于贴身】
  • Kasut yang sesuai (Selipar tidak dibernarkan) 【合宜的包鞋-不允许拖鞋】
  • Berskirt panjang dibawah paras lutut atau berseluar panjang【裙子长度需超过膝盖,长裤】