KURSUS / 课程

Learner’s Driving licence (LDL)

Dimiliki oleh pelajar di institut memandu. Mereka mesti terlebih dahulu menghadiri 6 jam KPP01 atau dikenali sebagai Teori Pemanduan Keselamatan, kemudian peperiksaan Bahagian I atau Undang-undang Jalan Raya dan Pemanduan Keselamatan. Mulai September 2014, lesen LDL dikeluarkan selepas calon peperiksaan Bahagian I lulus peperiksaan mereka tanpa perlu menghadiri Kelas Pembelajaran Memandu Keselamatan. pemegang lesen hanya dibenarkan memandu kereta yang mempamerkan plat L yang dimiliki oleh sekolah memandu di bawah pengawasan pengajar sekolah memandu. Bagi pemegang lesen pelajar motosikal, mereka dibenarkan menunggang motosikal tanpa pembonceng. Lesen pelajar boleh diperbaharui setiap 3 atau 6 bulan tetapi lesen tidak boleh dimiliki selama lebih daripada 2 tahun. Selepas tarikh tamat tempoh 2 tahun, pemegang lesen boleh pergi ke Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) untuk menghadiri KPP01.


Probationary Driving licence (PDL)

Dimiliki oleh pemandu baharu yang telah melepasi semua prosedur dan ujian pelajaran memandu. Pemegang juga perlu memastikan membawa bersama lesen memandu semasa memandu. Pemandu baharu tertakluk kepada sistem mata demerit Sistem Keselamatan Jalan Raya (KEJARA) 10 mata, di mana mata akan dipotong mengikut jenis pelanggaran lalu lintas. lesen akan dibatalkan selepas pemegang lesen percubaan mengumpul 10 mata demerit. Pemandu percubaan dikehendaki mempamerkan plat lesen percubaan (ditandakan dengan huruf besar putih P dalam latar belakang merah empat segi) di hadapan dan belakang kenderaan masing-masing. Lesen percubaan boleh dinaik taraf kepada lesen memandu kompeten penuh selepas 2 tahun, dan tempoh tangguh setahun diberikan untuk menaik taraf lesen sebelum pemegang lesen mungkin perlu memulakan semula keseluruhan prosedur pelajaran


Competent Driving licence (CDL)

Lesen memandu sepenuhnya dinaik taraf daripada lesen percubaan selepas 2 tahun. Pemegang CDL tertakluk kepada sistem KEJARA 15 mata sebelum lesen mereka boleh digantung atau dibatalkan. Lesen memandu yang cekap boleh diperbaharui selepas setiap 1, 2, 3 atau 5 tahun. Tempoh tangguh selama tiga tahun diberikan untuk memperbaharui lesen sebelum pemegang lesen mungkin perlu memulakan semula keseluruhan prosedur pelajaran memandu.[3]
Lesen Memandu Vokasional (VDL) atau lesen Memandu Komersial – lesen memandu khas untuk pemandu kenderaan komersial seperti lori dan bas, dikeluarkan bersama Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP).


International Driving Permit (IDP)

Lesen memandu antarabangsa untuk pemandu Malaysia memandu di negara luar. Warga asing dengan IDP yang dikeluarkan oleh negara masing-masing juga boleh dibenarkan memandu di Malaysia untuk tempoh 1 tahun.

Senarai Harga ↗

Senarai harga untuk setiap jenis lesen memandu.

Jadual Kursus dan Ujian ↗

Jadual waktu untuk setiap jenis kursus dan ujian.

Carta Aliran ↗

Carta aliran yang ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

HUBUNGI

Jadualkan PANGGILAN